Pagalbos ir slaugos išlaidų kompensavimo tvarka


Pagalbos ir slaugos išlaidų kompensavimo tvarka itin svarbi tema socialine parama besinaudojačioms finansiškai jautrioms visuomenės grupėms. Šioje skiltyje pateikiame aktualią informaciją apie nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusius pakeitimus. 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. keitėsi priežiūros (pagalbos) ir slaugos išlaidų kompensacijos skyrimo tvarka.

Tiems, kurie kompensacijas jau gavo, nauja tvarka bus taikoma, kai baigsis ankstesnio nustatymo terminas.

Nuo sausio 1 d. įsigaliojus Tikslinių kompensacijų įstatymo pakeitimams, bus nustatomi 4 specialiųjų poreikių lygiai:

* I lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, skiriama 296,4 eurų dydžio išmoka;
* II lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, skiriama 216,6 eurų dydžio išmoka. 

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos gavėjams, kuriems nustatytas:
*I lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, skiriama 125,4 eurų išmoka;  
* II lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, skiriama 68,4 eurų dydžio išmoka. 

Ką reikia daryti, norint gauti kompensaciją?

1.Kreiptis į šeimos gydytoją siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą specialiesiems poreikiams nustatyti. Jeigu gydytojas atsisako išrašyti siuntimą, motyvuodamas, jog "niekas nepriklauso", galima pasinaudoti įstatyme numatyta teise gauti siuntimą su prierašu "asmeniui pageidaujant". Žinoma, reikia objektyviai įvertinti, ar nevargsite be reikalo. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad ši kompensacija skiriama padėti sergančiam žmogui, kai jis pats savimi pasirūpinti negali; kitaip sakant, liga gali būti ir sunki, bet viskas priklauso nuo to, ar jums reikia pagalbos ir priežiūros arba slaugos.

2. Su šiuo siuntimu kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo tarnybą ir gauti pažymą dėl specaliųjų poreikių nustatymo.


3. Paskutinis žingsnis: su šia pažyma kreiptis į savivaldybės Socialinių išmokų skyrių (SIS) su prašymu skirti kompensaciją.

Tikslinių kompensacijų įstatymas (2016 m. birželio 29 d., Nr. XII-2507)