Formuoti ne gailesčiu, o sąmoninga iniciatyva grįstą pilietinį įsitraukimą mažinant socialinę atskirtį tarp visuomenės ir garbaus amžiaus sulaukusių šalies gyventojų, užtikrinant jų poreikius atitinkančią savanorišką pagalbą, palengvinančią ar nuoširdžiu dėmesiu praturtinančią jų kasdienybę.

Tapti patikima, efektyvia, visą Lietuvą aprėpiančia jungiamąja grandimi tarp senjorų, kuriems reikalinga pagalba, savanorių, norinčių ir galinčių jiems padėti, bei už socialinę politiką ir priežiūrą atsakingų valstybės institucijų.