Faktai: Galime kalbėti skaičiais, pensinio amžiaus sulaukusius senjorus paversti statistiniais vienetais, vienaip ar kitaip filtruoti ir interpretuoti Excel‘io lenteles.

  1. 2019-01-01 bazinės pensijos dydis yra €164,59 /Šaltinis: www.sodra.lt/

  2. 2019-01-01 šalpos pensijos dydis yra €132,00. Per 2018 metus asmenų, gavusių šalpos išmokas ir kompensacijas, skaičius buvo 157,5 tūkst. žmonių.

/Šaltinis: Sodra, Statistikos, analizės ir prognozės skyrius/

  1. 2019-01-01 absoliutaus skurdo riba yra €238. /Šaltinis: Sodra, Statistikos departamentas/

  2. Žemiau skurdo ribos 85 tūkst. pensijos gavėjų yra vyresni nei 80 metų amžiaus

/Šaltinis: http://atvira.sodra.lt/lt-eur/

  1. 2016 m. iš visų sušalusių mirtinai, 97 kaime, o 15 vyresnių nei 80 metų. 2017 m. iš visų sušalusių mirtinai, 97 kaime, o 11 vyresnių nei 80 metų.

/Šaltinis: http://www.hi.lt/lt/paieskos_priemone.html/

Tikslas: Tačiau iniciatyva „Senelės pasaka“ gimė ne iš skaičių o iš 17 metų Giedrės Liutkevičiūtės asmeninės savanoriavimo patirties, kurios metu statistinių lentelių skaičiai virto aštria realybe, kurią kasdien išgyvena mūsų šalies senjorai.

Artimiau pabendravusi su senais žmonėmis atsisakiau prieš tai ilgus metus puoselėtos svajonės įkurti senelių namus, tai yra pagalbos, realizuojamos kietomis priemonėmis, nes visuomenė sensta ir nepristatysim visiems namų o ir problemos sprendimas ne sienose o galvose. Aš nenoriu kur dar vienos organizacijos šalia kitų sakyti stokit pas mus, mes geresni už kitus ar pan. Per savo praktiką pamačiau kad seniems žmonėms institucinės pagalbos nepakanka. Jie laikosi ant geros valios žmonių pečių tik jų nedaug jie išsibarstę neinformuoti.

Todėl teigiu:

1. Aš nepadėsiu

2. Mūsų „Senelės pasakos“ komanda nepadės

3. Aktyvi, atjaučianti, informuota, sutelkta bendruomenė padės.

Todėl:

Mes suvedam galinčius padėti su prašančiais pagalbos.

Tai yra, aš labiau linkstu prie organizacijos, kuri galėtų būti tarpininkas tarp bendruomenės, susijusių valdžios institucijų ir seno žmogaus su ribotomis fizinėmis, finansinėmis ir socialinėmis galimybėmis. Organizacijos, kuri galėtų tapti seno žmogaus socialiniu partneriu, galinčiu esant reikalui būti: Lengvesniais atvejais tarpinis variantas tarp senelių namų ir savarankiško gyvenimo savoje aplinkoje - mobili pagalbos grupė į namus. Pagalbos formatas: poreikio identifikavimas, reikalingų esamų priemonių (valstybės, savivaldybės) pasiūlymas, o joms nepakankant organizavimas iš kitų struktūrinių ar visuomeninių fondų ar savų išteklių.

Mes siekiame tapti informaciniu, koordinaciniu centru, sujungiančiu nukreipiančiu informuojančiu ir budinančiu ne gailestį o sąmonės slinktį, kad padedami kitam mes padedame sau nes gyvenime viskas ratu, kaip mitologijoje ciklais-iš pavasario į žiemą iš gimimo į mirtį iš jaunystės į senatvę ir vienas duoda impulsą kitam, sutiekdamas gyvenimui gelmę, prasmę ir išbaigtumą.

Galutinis mūsų tikslas ne organizacija ir jos auginimas, nors tikimasi, kad tas modelis pasiteisins ir išplis, tačiau visos Lietuvos į organizaciją gi nesujungsi. Mūsų tikslas atsakinga, empatiška, sąmoninga, artimą savo matanti bendruomenė, nepakanti ir nenutylinti problemų, o suvokianti, kad tai nėra norma, tai yra spręstina situacija ir turinti priemones ir svarbiausia motyvaciją jas spręsti. Laukiame pastabų ir siūlymų, nes tokios bendruomenės ir visuomenės steigėjais norisi, kad būtume visi kartu.

Kartu junkimės į širdies artimųjų ratą, neabejingą senjorų situacijai ir imkimės iniciatyvos ją keisti, kad kiekvieno gyvenimo pasaka baigtųsi laimingai!