Patekimo į senelių namus tvarka


Žmonės sensta skirtingai. Vieni ilgus žilos senatvės metus nugyvena gebėdami patys savimi pasirūpinti, kitiems gi vienintelė likusi išeitis – senelių namai. Trumpai apžvelgsime, kaip į juos patekti, tikėdamiesi, kad ši informacija bus vertinga Jums ir Jūsų artimiesiems.

Norint patekti į senelių globos namus, pirmiausia reikia kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių. Socialiniai savivaldybės darbuotojai turi nustatyti, kad žmogui reikalinga ilgalaikė stacionari globa, ir tik tada asmuo gali patekti į senelių namus. Iškart reikia pasakyti, kad galimybės apsigyventi stacionariuose senelių globos namuose laukia beveik tūkstantis gyventojų, tačiau vietų trūksta. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis vidutiniškai jos reikia laukti nuo pusės iki metų. Tad laikinai gali būti pasiūlyta socialinė pagalba į namus, apie kurią jau rašėme.

Sprendžiant, ar senyvam žmogui būtina vieta senelių namuose, vertinamas ir jo (-s) savarankiškumas. Daugelis senelių skundžiasi prasta sveikata, tačiau skirstymo, kokiomis ligomis turi ar gali sirgti žmogus tam, kad patektų į tokią globos įstaigą, nėra – vertinamas fizinis ir socialinis savarankiškumas, ar žmogus gali gyventi vienas, apsitarnauti, tvarkyti savo asmeninius reikalus.

Svarbu žinoti, kad gavus vietą senelių namuose, buto nereikės atiduoti. Pagal Socialinių paslaugų įstatymą už gyvenimą senelių namuose mokama 80 proc. asmens pajamų ir 100 proc. kitų pajamų (priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacija ir t.t.) Taip pat reikia mokėti 1 proc. nekilnojamo turto vertės, jei turto vertė viršija turto vertės normatyvą socialinei paramai gauti. Kokia tai suma – priklauso nuo atskirų savivaldybių, turto normatyvai skirtingi visose savivaldybėse – aišku, kad nekilnojamasis turtas Vilniuje kainuos brangiau, negu Pasvalyje, ir patys normatyvai skirtinguose miestuose skiriasi. Tikrąją kainą galima sužinoti tik konkrečiu atveju.

Siekiant vietos senelių namuose, reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad tarp lemiančių veiksnių –  ir turtinė padėtis, kuri vertinama už 12 mėn. t. y. už metus nuo kreipimosi dienos. Daugiau informacijos apie globos įstaigas visoje Lietuvoje ir laisvas vietas galima sužinoti interneto pulapyje www.padesiuseneliams.lt. 

Ir galiausiai, nelaukite paskutinio momento, savo ir savo artimųjų sveikatą ir galimybes įvertinkite jau dabar. Žinoma, prireiks pagalbos ir susitvarkyti dokumentus, ir susirasti senelių namus, ir į juos nuvažiuoti. Tačiau svarbiausia apsispręsti, kad pagalba jau yra reikalinga, senolio vieno gyventi jau nebegalima palikti, ir imtis veikti. Nelaukite to momento, kai nuo pačių sprendimo jau niekas nebepriklausys.